DSI รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม กรณี บริษัทจำหน่ายถุงมือยางถูกกล่าวหาว่าหลอกต่างชาติ เสียหายเกือบ 30 ล้านบาท

29 เม.ย. 2564 12:54 น. 142 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด