กรมบังคับคดีแนะลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามที่มีข่าวเผยแพร่กรณีนางสาวนวินดา บริบูรณ์ พิธีกร รายการคดีสังคม ช่อง ๕ เป็นผู้เดือดร้อนจากสถานก

30 เม.ย. 2564 12:30 น. 168 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด