ราชทัณฑ์ แจง กรณีส่งตัวเพนกวินเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ยืนยันว่า ไม่พบว่าเพนกวินถ่ายอุจจาระเป็นเลือด

1 พ.ค. 2564 08:40 น. 164 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด