ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ให้บริการตรวจโควิด-19 ฟรี แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง

5 พ.ค. 2564 17:24 น. 235 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด