สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พบบุคลากรติดเชื้อ Covid-19 รวม 6 ราย คุมเข้มเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

7 พ.ค. 2564 10:04 น. 299 ครั้ง

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด