ราชทัณฑ์ เผยผลตรวจร่างกายของเพนกวินอยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่มีอาการแสดงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

10 พ.ค. 2564 11:50 น. 156 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด