ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม สัมภาษณ์ในรายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน” ประเด็น หลักธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการทุจริตกับกระทรวงยุติธรรม ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 21.30 - 21.55 น. ทาง NBT 2HD

11 พ.ค. 2564 11:14 น. 165 ครั้ง


ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม สัมภาษณ์ในรายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน” ประเด็น หลักธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการทุจริตกับกระทรวงยุติธรรม
ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 21.30 - 21.55 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด