ราชทัณฑ์ ตรวจร่างกายของเพนกวินล่าสุดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก่อนออกศาลไต่สวนคำร้องขอประกันตัว

11 พ.ค. 2564 12:10 น. 161 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด