กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 273 : ค่าปรับจราจร ฉบับใหม่ ใช้มาตรฐานเดียวกัน

28 พ.ค. 2564 10:15 น. 9,535 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : ค่าปรับจราจร ฉบับใหม่ ใช้มาตรฐานเดียวกัน


- ไม่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวหรือไม่อาจแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อขอตรวจ ปรับ 200 บาท
- ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณไฟจราจร ปรับ 500 บาท
- ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับ 500 บาท
- ไม่ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด ปรับ 500 บาท
- ไม่สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ปรับ 400 บาท และขับขี่รถจักรยานยนต์ ในขณะที่คนโดยสารฯมิได้สวมหมวกกันน็อก ปรับ 800 บาท
- ไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว เมื่อเลี้ยวหรือแซง ปรับ 200 บาท
- ขับรถในลักษณะที่กีดขวางการจราจร ปรับ 400 บาท
- ขับรถคร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ ปรับ 500 บาท
- ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา ปรับ 500 บาท
- ไม่ยอมให้รถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้า ปรับ 500 บาท
- จอดรถบนสะพาน ปรับ 400 บาท

ข้อมูลจาก : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด