มีปัญหา ไม่รู้จะปรึกษาใคร ตรงไป สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

1 มิ.ย. 2564 11:35 น. 348 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม พร้อมอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนทุกพื้นที่ ผ่าน #สำนักงานยุติธรรมจังหวัด รับเรื่องร้องทุกข์ ปรึกษากฎหมาย พร้อมบริการและให้ความช่วยเหลือด้วยรอยยิ้ม และความใส่ใจ
.
สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้บริการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน
สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด