ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People”

25 มิ.ย. 2564 11:00 น. 286 ครั้ง

กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้น
ภายใต้หัวข้อ “กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People”
ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1- 27 กรกฏาคม 2564

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด