ประกาศ "แนวทางการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องชมเชยตามแผนส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม"

1 ก.ค. 2564 20:28 น.

ประกาศ "แนวทางการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องชมเชยตามแผนส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม"

เอกสารแนบ