สำนักงานกองทุนยุติธรรม

7 ก.ค. 2564 14:38 น. 260 ครั้ง


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนตามนโยบาย #ยุติธรรมสร้างสุข ของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผ่าน #สำนักงานกองทุนยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชน
.
เราพร้อมบริการในทุกช่องทาง
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ
เว็บไซต์ www.jfo.moj.go.th
Mobile Application : Justice Care
Facebook : กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
สายด่วนโทร. 1111 กด 77

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด