สถานการณ์โควิด-19 กรมราชทัณฑ์ ผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้ว ๙๔.๘ % เน้นย้ำนโยบาย ป้องกัน ค้นหา และรักษาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว

7 ก.ค. 2564 18:32 น. 154 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด