กรมบังคับคดี เร่งให้การช่วยเหลือไกล่เกลี่ยในคดีของอดีตสนช. คุณตาวัย ๗๕ หลังสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงรายแจ้งยึดที่ดิน

9 ก.ค. 2564 09:51 น. 186 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด