การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)    

9 ก.ค. 2564 17:49 น. 99 ครั้ง

วันที่​ 30 เมษายน 2564 เวลา​ 09.30​ น. ได้มีการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นการประชุมทางไกล (VideoConference) โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ.​ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน​ในการประชุม พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผอ.สกธ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด​ ยธ.​ เข้าร่วม​ จำนวน​ 10​ หน่วยงาน​ โดยเรื่องเพื่อทราบมี 2 ประเด็น คือ 1. ผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนแรก) ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 และ 2. หลักสูตรการอบรมวิทยากรกระบวนการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 

  เรื่องเพื่อพิจารณา แผนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนหลัง)
เมษายน – กันยายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ และควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19)โดยอาจเป็นรูปแบบของการทำกิจกรรมที่หน่วยงานทำอยู่เดิม หรือการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) หรือกิจกรรมในรูปแบบของการผสมผสาน (Hybrid)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด