สถานการณ์โควิด-19 กรมราชทัณฑ์ พบผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้ว ๙๔.๒% พร้อมเตรียม รพ.สนามนอกเรือนจำ รองรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่ติดเชื้อจากภายนอก

12 ก.ค. 2564 16:42 น. 198 ครั้ง

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด