นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ ในประเด็น "มิติใหม่การบริหารงานกระทรวงยุติธรรม" ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การปลดล็อกกระท่อม, การใช้กำไล EM, การแก้ปัญหาคนล้นคุก (ตอนที่ ๒)

13 ก.ค. 2564 13:06 น. 394 ครั้ง


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ ในประเด็น "มิติใหม่การบริหารงานกระทรวงยุติธรรม" ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การปลดล็อกกระท่อม, การใช้กำไล EM, การแก้ปัญหาคนล้นคุก (ตอนที่ ๒)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด