สำนักงานกิจการยุติธรรม จับมือ กรมประชาสัมพันธ์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่สื่อเสียง “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” เสริมสร้างการรับรู้กฎหมายให้ประชาชนในพื้นที่  

15 ก.ค. 2564 18:47 น. 244 ครั้ง

         สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สารคดีวิทยุ ชุด “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” จำนวน 365 ตอน ซึ่งหวังเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย และรับรู้ช่องทางการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมเกราะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการไม่รู้กฎหมาย นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล
         พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ดำเนินการด้านการส่งเสริมการสร้างการรับรู้กฎหมายให้กับประชาชน ผ่านการจัดทำสื่อต่าง ๆ โดยถอดเนื้อหาความรู้กฎหมายนำเสนอผ่านรูปภาพและภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบอินโฟกราฟิก โมชันกราฟิก วิดีโอ บทความ เป็นต้น เผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูป เว็บไซต์ เป็นต้น รวมถึงสื่อออฟไลน์ เช่น สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย เกมจับคนผิด เป็นต้น และในปีนี้ทางสำนักงานได้จัดทำสื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” จำนวน 365 ตอน (ความยาวตอนละประมาณ 2 นาที) เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้กฎหมายแก่ประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้นในหลายพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะประชาชนที่ไม่สามารถไม่ถึงสื่อโซเซียลมีเดีย/ออนไลน์ และกลุ่มประชาชนที่นิยมรับฟังข่าวสารจากวิทยุกระจายเสียงหรือหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงผู้ที่บกพร่องทางสายตา โดยเสนอผ่านกรอบเนื้อหากฎหมายฯ เรื่องราวที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่ประชาชนควรรู้ รวมถึงช่องทางการความช่วยเหลือจากบริการทางภาครัฐ เช่น หากต้องการปรึกษาปัญหากฎหมาย สามารถโทรสายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เป็นต้น
         พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องเรียนรู้ แต่บางครั้งประชาชนทำผิดเพราะไม่รู้กฎหมาย ทางกรมประชาสัมพันธ์เห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้กฎหมาย ผ่านสื่อในรูปแบบที่สั้นและเข้าใจง่าย โดยจะร่วมดำเนินการเผยแพร่สื่อเสียงดังกล่าวให้เข้าถึงพี่น้องประชาชน ผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งระบบเอเอ็มและเอฟเอ็ม รวมจำนวน 104 สถานีทั่วประเทศ โดยเปิดหมุนเวียนในรายการของแต่ละสถานี เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปกป้องตนเองจากความไม่รู้กฎหมายได้
         นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลักๆ คือการสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้าน และการที่สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการจัดทำสื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชีวิตประจำวัน ช่วยลดข้อพิพาทในชุมชนได้ ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชน ผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
         สำหรับผู้ที่สนใจรับฟัง “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” ทั้ง 365 ตอน สามารถเข้ารับฟังได้ที่เว็บไซต์คลังความรู้กฎหมาย www.justicechannel.org หรือชุมชนและหน่วยงานที่สนใจขอรับไฟล์เสียง สามารถติดต่อขอรับได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานกิจการยุติธรรม หรือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ