“ราชทัณฑ์” ยืนยันให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพอาหารผู้ต้องขัง ในทุกขั้นตอนการประกอบอาหารตามสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย

17 ก.ค. 2564 17:57 น. 187 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด