เรือนจำอำเภอแม่สอด ขอชี้แจง ยกเลิกหนังสือขอระงับชะลอการส่งตัวผู้ต้องหาเข้าเรือนจำแล้ว

26 ก.ค. 2564 14:48 น. 379 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด