กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 293 : กฎหมายและบทลงโทษจากการรับน้องที่ไม่ถูกต้อง

30 ก.ค. 2564 15:20 น. 382 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : กฎหมายและบทลงโทษจากการรับน้องที่ไม่ถูกต้อง


1. ว้ากใส่น้อง อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 392 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. บังคับให้น้องเข้าร่วมกิจกรรม หรือทำกิจกรรมต่างๆที่เกินกว่าเหตุ อาจมีความผิดตามมาตรา 309 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. หากรุ่นน้องต้องการกลับแต่พี่ไม่ให้กลับ อาจมีความผิดตามมาตรา 310 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. รุ่นพี่ลงไม้ลงมือ หรือทำร้ายกับรุ่นน้อง อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 295 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
5. กรณีประมาทรับน้องจนเกิดการบาดเจ็บสาหัส อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 300 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
6. กรณีรับน้องจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 291 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
อย่างไรก็ตามการรับน้องยังมีอีกหลายวิธีในเชิงสร้างสรรค์ โดยไม่ต้องพึ่งสุราและความรุนแรง และสามารถผูกสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องได้

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 392 , 309 , 310 , 295 , 300 และ 291

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด