“ยุติธรรม เผย สถานการณ์โควิด-19 กรมราชทัณฑ์ เน้นคัดกรองเชื้อเชิงรุก เพื่อเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาทันที

30 ก.ค. 2564 17:29 น. 171 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด