ยุติธรรม เดินหน้าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม รุกประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแส

4 ส.ค. 2564 15:11 น. 185 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด