ติดต่อหน่วยงาน

supattra
2,881 view
9 ก.พ. 2560 15:30 น.

 

กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 7
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร A
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-1417548 โทรสาร : 02-1417549

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx