“ยุติธรรม เผย สถานการณ์โควิด-19 กรมราชทัณฑ์ ชูแนวทางรักษาด้วยยาฟ้าทะลายโจร เพราะลดความรุนแรงโรคได้ดี พร้อมกำชับทุกฝ่ายดำเนินการตามแผนป้องกันเชื้ออย่างเคร่งครัด”

6 ส.ค. 2564 16:10 น. 155 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด