“ยุติธรรม เผย สถานการณ์โควิด-19 กรมราชทัณฑ์ เร่งทุกฝ่ายดำเนินการตามแนวทางรักษาด้วยยาฟ้าทะลายโจร พร้อมกำชับมาตรการป้องกันเชื้อ และควบคุมการระบาดอย่างรวดเร็ว”

6 ส.ค. 2564 16:11 น. 125 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด