นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก” (ตอนที่ 6)

9 ส.ค. 2564 10:34 น. 225 ครั้ง


นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก” (ตอนที่ 6)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด