[เลือกภาษา]
th en

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม

ยธ. ร่วมงานเปิดตัว “โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน”

ยธ. ร่วมงานเปิดตัว “โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน”
เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๐ น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์”
จัดโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการขจัดหนี้นอกระบบให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
และประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อทดแทนหนี้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนากฎหมายได้ผลักดัน
พระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.)
เพื่อเป็นหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประนอมหนี้และแก้ไขปัญหาข้อพิพาททั้งก่อนและหลังการบังคับคดี

โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2560 10:39 น. อ่าน 602 ครั้ง