นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ในประเด็น โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ตอนที่ 7)

16 ส.ค. 2564 11:04 น. 210 ครั้ง


นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ในประเด็น โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ตอนที่ 7)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด