ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ จากสำนักงาน ก.พ.

22 ก.พ. 2560 15:00 น.

สำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศไว้  โดยหน่วยงานต่างๆสามารถค้นหาข้อมูลได้ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ที่ www.ocsc.go.th ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลสำคัญๆไว้หลายหัวข้อ  เช่น  การเตรียมความพร้อม  ระบบการศึกษาในต่างประเทศ  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการไปศึกษา  สถาบันการศึกษา  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ และสถานทูต  สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ รวมแหล่งทุนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ

ก.พ.