ฐานข้อมูลระบบการศึกษาและสถานศึกษาในต่างประเทศ

22 ก.พ. 2560 15:01 น.

กองการต่างประเทศ ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องระบบการศึกษาและสถานศึกษาในต่างประเทศไว้  เช่น ระบบการศึกษา  ข้อกำหนดในการสมัครสถานศึกษา  ปีการศึกษาหรือภาคการศึกษา  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา และการขอ VISA  ในการศึกษาต่อต่างประเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ