กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและสร้างพลังสุขในการทำงาน

23 ก.พ. 2560 09:38 น. 519 ครั้ง

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมบังคับคดี