กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการฝึกอบรมข้าราชใหม่ รุ่นที่ 19

23 ก.พ. 2560 09:39 น. 647 ครั้ง

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนที่ 3 หลักสูตรการเป็นราชการที่ดี รุ่นที่ 19 จัดโดยกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก