รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย


วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 14:21 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ให้การต้อนรับ H.E. Ms.Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ

เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่

พร้อมทั้งหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร