กรมราชทัณฑ์ แจงมีผู้ต้องขังคดีการเมืองติดโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย พร้อมอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

25 ส.ค. 2564 16:10 น. 170 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด