กรมราชทัณฑ์ ย้ำชัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน ยืนยันไม่มีการปิดบังตัวเลขผู้ติดเชื้อ พร้อมชี้แจงสังคมตามข้อเท็จจริง

26 ส.ค. 2564 18:25 น. 266 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด