ยุติธรรม เผย สถานการณ์โควิด-19 กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานหญิงสงขลาพ้นจากการระบาดเพิ่ม 1 แห่ง ด้านผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้ว 92.3%

26 ส.ค. 2564 19:56 น. 189 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด