กรมราชทัณฑ์ ย้ำชัดดูแลผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

28 ส.ค. 2564 15:06 น. 275 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด