“ราชทัณฑ์” ยืนยันมียาและเวชภัณฑ์เพียงพอ พร้อมแจงการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลทางการแพทย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องขังเท่านั้น

1 ก.ย. 2564 15:07 น. 175 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด