กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 304 : รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 ก.ย. 2564 11:20 น. 409 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ รถยนต์รับจ้างที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน กับกรมการขนส่งทางบกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความเท่าเทียมกับการให้บริการของรถแท็กซี่ในปัจจุบัน สามารถจดทะเบียนได้เพียงคนละ 1 คัน เท่านั้น และมีอายุการใช้งาน ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกผู้ขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสารต้องติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะการให้บริการที่แตกต่างจากรถแท็กซี่ โดยรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น ผู้โดยสารจะไม่สามารถโบกเรียกหรือจอดรับผู้โดยสารทั่วไปได้

ข้อมูลจาก : กฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด