ราชทัณฑ์ ชี้แจงถึงการรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ในคดีก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง ยึดขั้นตอน SOPs เช่นเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไป ไม่เลือกปฎิบัติ และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

2 ก.ย. 2564 13:57 น. 91 ครั้ง