“ราชทัณฑ์” เผยอาการผู้ต้องขังการเมืองทุกคนไม่มีไข้/ค่าออกซิเจนปกติ ทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนรักษาผู้ป่วยโควิด

3 ก.ย. 2564 14:22 น. 184 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด