คุ้มครองสิทธิเชิงรุก ขยายช่องทางการโอนเงินให้แก่ผู้เสียหาย หรือจำเลยในคดีอาญาได้ทุกธนาคาร ผ่านทางระบบ KTB Corporate Online

8 ก.ย. 2564 11:45 น. 488 ครั้ง


                กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีการขยายช่องทางการโอนเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Payment ของระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB Corporate Onine) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

เราพร้อมยืนเคียงข้าง "ผู้บริสุทธิ์" และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด