กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แก่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิท-19

10 ก.ย. 2564 12:52 น. 112 ครั้ง

          วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักงานเลขานุการกรม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 แก่พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 รวม 23 ท่าน โดยมี พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมฯ รักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด