ก.ยุติธรรม รับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากญาตินักท่องเที่ยวชาวจีน


วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 10:17 น.

ก.ยุติธรรม รับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากญาตินักท่องเที่ยวชาวจีน

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

รับเรื่องร้องเรียนจากบิดาของ นางลิน ลิน อายุ ๓๔ ปี นักท่องเที่ยวชาวจีน

เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับบุตรสาวกรณีเสียชีวิตปริศนาบริเวณสระน้ำภายในบ้านพักตากอากาศ

บริเวณโรงแรมเกาะสมุย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี