รมว.ยุติธรรม ประชุมร่วม ม.สงขลา หารือผลวิจัยใช้พืชกระท่อมบำบัดคนติดยา เผยทดลองกับหนูแล้วได้ผลดี เตรียมศึกษาเชิงลึกต่อ ชี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน


วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 14:00 น.

รมว.ยุติธรรม ประชุมร่วม ม.สงขลา หารือผลวิจัยใช้พืชกระท่อมบำบัดคนติดยา เผยทดลองกับหนูแล้วได้ผลดี เตรียมศึกษาเชิงลึกต่อ ชี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน