รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน เดินหน้าเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พัฒนาระบบและเฝ้าระวัง JSOC ระดับพื้นที่แรกใน จ.สุโขทัย


วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 19:30 น.

รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน เดินหน้าเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พัฒนาระบบและเฝ้าระวัง JSOC ระดับพื้นที่แรกใน จ.สุโขทัย