[เลือกภาษา]
th en

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม

ยุติธรรม ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ยุติธรรม ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ให้คณะครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา จังหวัดบึงกาฬ เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณ
กรณีช่วยรื้อฟื้นคดีที่ถูกกล่าวหาร่วมกันฆ่า นายเพทาย อมัติรัตนะ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒

โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2560 11:04 น. อ่าน 701 ครั้ง