กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดโครงการ "ดีเอสไอ ปลูกป่าในใจคน รักษาสมดุลธรรมชาติ" เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

15 ก.ย. 2564 10:25 น. 86 ครั้ง

 

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดโครงการ "ดีเอสไอ ปลูกป่าในใจคน รักษาสมดุลธรรมชาติ" เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีกิจกรรมมอบต้นไม้ฟอกอากาศ จำนวน 32 ต้น ให้กับหน่วยงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งไว้ ณ สถานที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นความสำคัญของต้นไม้ และป่าไม้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ในสถานที่ทำงาน

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด